Hier staan wij voor

Ondernemend

Stichting Wilskracht Werkt is een sociale, maatschappelijke onderneming. We werken laagdrempelig, preventief en ondernemend. Bewoners dragen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving.

Betrokken

Wilskracht Werkt stimuleert en ondersteunt mensen bij het zelf ontdekken van kansen, mogelijkheden en oplossingen. Zelfredzaamheid van bewoners en deelname aan de maatschappij zijn de basis voor al onze activiteiten en diensten. Hierbij staan eigen kracht en regie van de bewoner centraal.

Verbindend

Wilskracht Werkt spoort bewoners aan om actief deel te nemen aan de samenleving. We verbinden actieve bewoners aan bewoners die hulp nodig hebben. We gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. Ieder mens heeft talenten en is uniek. Ons motto is: Meedoen in de samenleving voor iedereen!

Onze Kernwaarden zijn:
• Verbindend
• klantgericht
• integer
• betrokken
• Inspirerend
• Samenwerkingsgericht
• Kleinschaligheid
• Ondernemend