Wilskracht Werkt Feijenoord

“Meedoen daar gaat het om”
Iedereen heeft recht mee te doen in de samenleving. Het team in Feijenoord werkt dagelijks aan de leefbaarheid van onze samenleving en zelfredzaamheid van mensen. Mensen die actief zijn, doen mee en staan niet aan de kant. Ze staan sterker in het leven, ontmoeten mensen en voelen zich gewaardeerd. We inspireren mensen om hun talenten te ontwikkelen, zodat ze hun vaardigheden vergroten en ook weer in kunnen zetten voor een ander.

Het team geeft mensen een steuntje in de rug. We bemiddelen mensen naar vrijwilligerswerk en proberen iedereen weer mee te laten doen in de maatschappij door middel van sociale participatie.

Meer weten welke mogelijkheden er voor jou zijn? Neem contact met ons ons op.

Aureliana Cruz (06-81028004)/ aureliana@wilskrachtwerkt.nl
Meryem Baser (06-81333017) / meryem@wilskrachtwerkt.nl

Ervaringsverhalen