31/05/2021

`Sociale alarmering in de praktijk`

In Servicecomplex Te Hoogerbrugge in Ommoord verzorgt Wilskracht Werkt onder verantwoordelijkheid van de Bewonerscommissie sinds 2 jaar de Sociale Alarmering. Een uniek concept en tot op heden alleen voor Te Hoogerbrugge. Als onderdeel van de servicekosten, betalen bewoners een vast bedrag per maand voor de Sociale Alarmopvolging. In de basis gaat het om Alarmopvolging bij een calamiteit. Bijvoorbeeld een bewoner die gevallen is of niet goed geworden is of een dermate ernstige situatie dat er een dokter of ambulance bij moet komen. Situaties die niet prettig zijn en waar snelle hulp nodig is.

En er is veel meer…

Hulp bij diverse zorgvraagstukken
De dienstverlening gaat echter veel verder dan alleen Alarmopvolging. Ook bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen over zorg gerelateerde vraagstukken. Bijvoorbeeld: Hoe regel ik vervoer naar de dokter? Welke zorgaanbieders zijn er? Hoe regel ik (extra) zorg? Wij helpen de bewoners graag. We hebben namelijk direct contact met de zorgaanbieders in het huis. Dit zijn voornamelijk Aafje, Laurens en Buurtzorg. Echter wij houden onze kennis op peil en oriënteren ons ook op andere zorgaanbieders zodat wij de mensen zo goed mogelijk kunnen informeren en eventueel adviseren. Ook hebben we vanuit onze rol contact met casemanagers van de zorg. Als mensen (beginnend) dementerend zijn, is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie over de mens te verzamelen vanuit diverse gezichtsvelden. Omdat wij de bewoners van Te Hoogerbrugge goed kennen, hebben we een goed beeld van de mensen. Ons wordt dan ook met regelmaat om informatie gevraagd vanuit casemanagement om ervoor te zorgen dat zij en hun omgeving de juiste passende zorg krijgen. Deze informatie is namelijk waardevol voor het doen van een juiste indicatie en eventuele consequenties die deze indicatie met zich mee kan brengen. Bijvoorbeeld het verhuizen naar een verpleeghuis als thuis blijven wonen echt niet meer mogelijk is.

Vanuit de Sociale Alarmering ondersteunen wij bewoners met beginnende dementie zeer regelmatig. Het verhuizen naar een verpleeghuis komt namelijk in deze tijd niet zo heel snel voor. Mensen blijven veel langer thuis wonen. En dat kan ook wel als er maar passende zorg en een goed netwerk rondom de bewoner en zijn omgeving bestaat. Wij vervullen deze rol maar al te graag, want iedereen verdient het om prettig en waardig ouder te worden! We brengen met liefde een extra bezoekje, maken een praatje en houden direct een extra oogje in het zeil. Wat geruststellend is voor de bewoner en zijn of haar omgeving.

Contact met naasten
We zijn er niet alleen voor de bewoners van Te Hoogerbrugge, maar ook voor diens naasten. Als er een calamiteit heeft plaatsgevonden en wij zijn ter plaatste geweest en hebben hulp verleend, bepalen we samen of het nodig is de 1e contactpersoon in te lichten. Dit kan zijn na een ongeval, maar ook bijvoorbeeld als wij ondervinden dat iemand achteruit gaat waardoor het gevaar kan opleveren. Of als ons iets is opgevallen waarvan wij vinden dat familie dit echt moet weten. We houden vinger aan de pols en zijn extra ogen en oren.

Inloopochtenden
Als de Coronamaatregelen verder zullen versoepelen, gaan wij weer inloopochtenden organiseren. Bewoners zijn dan welkom bij ons op kantoor voor een kop koffie of thee en er is ruimte voor vragen. We hebben veel flyers van allerlei bedrijven uit de buurt. Denk aan zorgaanbieders, maar ook aan de wijkbus en nog veel meer. Bewoners mogen deze flyers lekker mee naar huis nemen en op het gemak thuis nalezen.

Bewonerskaarten
Om de bewoners van Te Hoogerbrugge en hun naasten nog beter te leren kennen, zijn we al een poosje bezig met de bewonerskaarten. Dit betreft nieuwe kaarten, maar ook oude die een update nodig hebben, omdat er zaken veranderd zijn in de gegevens van de bewoners. We noteren tijdens een persoonlijk gesprek belangrijke gegevens op de bewonerskaart, digitaliseren deze gegevens voor ons eigen systeem en zorgen dat deze geprint en in een mapje terug gaat naar de bewoner. Deze kaart hangt in de meterkast. Als er iets aan de hand is, dan hebben wij en ook andere zorgverleners alle belangrijke informatie in één oogopslag bij de hand. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren als deze heel hard nodig is.

Vrijwilligers
Vanuit Wilskracht Werkt zetten we binnen Te Hoogerbrugge ook vrijwilligers in. Dit kan echt voor van alles zijn, waar de bewoner maar behoefte aan heeft. Een vrijwilliger kan gezellig een kopje koffie komen drinken en een praatje met maken. Maar ook een paar boodschappen doen. Of helpen bij het opruimen of activiteiten die men liever niet alleen doet.

Bruikleen van zorgmaterialen
In een speciale ruimte staan diverse zorgmaterialen zoals rollators, rolstoelen, douchestoelen, etc. Deze zijn tijdelijk in bruikleen te nemen door de bewoners. Na het ingediende verzoek, meestal loopt dit via de receptie, brengen wij het gewenste materiaal aan huis.

Team
Het team bestaat uit vaste krachten vanuit Wilskracht Werkt. Thea Visser en Megan Decrauw-Cillekens zijn de vaste vertrouwde gezichten die samen 5 dagen per week van 8 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds de dienstverlening oppakken. Mocht iemand van hen er een keertje niet zijn, dan is er de poule van vaste invalkrachten vanuit Wilskracht Werkt. 
In de avond, in de nacht, in de weekenden en op feestdagen verlenen de studenten die ook in Te Hoogerbrugge wonen de diensten. Bewoners mogen van Dominique, Omar en Maurice dezelfde dienstverlening verwachten als van de vaste krachten van Wilskracht Werkt. Samen zijn we een team en samen staan we voor de bewoners klaar!

Sociale Alarmering
We bieden dus niet alleen Alarmopvolging, maar echt veel meer dan dat. We zijn er voor een gesprek, een extra paar oren en ogen, hulp bij vragen, hulp bij zorgmiddelen en hulp bij sociale behoeftes in de vorm van vrijwilligers. Daarnaast zijn we een gesprekspartner voor de bewoners en hun naasten. We vinden het belangrijk om met hen in contact te staan. Dat we elkaar over en weer kennen. En dat als het nodig is wij elkaar direct weten te vinden. En niet pas bij een alarm, maar juist ook daarvoor. Dat vinden wij heel belangrijk en hier geloven wij ook heilig in. Het sociale aspect maakt dat wij met elkaar het juiste kunnen doen in iedere voorkomende situatie. Op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Dat maakt de Sociale Alarmering zo bijzonder en ook zo waardevol. Hier staan we voor en hier zullen we voor blijven staan. Daar mogen alle bewoners van Te Hoogerbrugge op vertrouwen!