Tegenprestatie en Activering

‘Motiveren, maatwerk en blijven praten’

Wilskracht Werkt zet zich met veel passie in voor de deelnemers van de tegenprestatie en activering. Wij ondersteunen gemeenten bij het begeleiden van werkzoekenden naar werk, participatie en meer zelfredzaamheid.
Dit doen wij door het verzorgen van groepsgerichte programma’s waar deelnemers actief werken aan een positief zelfbeeld, een groter zelfvertrouwen, het verhogen van motivatie en het leren en aanscherpen van vaardigheden.
Een gezonde leefstijl en actief meedoen vormen vaak de eerste stappen naar (on)betaald werk.
Wilt u meer informatie over dit project neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen.

Aureliana Cruz  (06-81028004) / aureliana@wilskrachtwerkt.nl