Activiteitencentrum Plein 13

Plein 13 “doet het samen”
Wilskracht Werkt zet zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wij inspireren en begeleiden bewoners om mee te doen in hun eigen wijk. Dat kan zijn met vrijwilligerswerk of door zich te bekwamen in arbeids-vaardigheden. Bij ons staat persoonlijk contact centraal.
Onze vrijwilligers ondersteunen bewoners zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit past bij het programma Langer Thuis van de gemeente. Daarnaast bieden onze vrijwilligers ook hand- en spandiensten in en om het huis.
Door het persoonlijke contact en opgebouwd vertrouwen, durven bewoners daarna vaak meer en beter gebruik te maken van de activiteiten en kennen zij beter de weg naar de gemeentelijke diensten.

Plein 13 bruist van de activiteiten
Plein 13 is een bruisend activiteitencentrum voor senioren in Rotterdam Overschie. U kunt hier terecht voor diverse activiteiten, een kopje koffie, een praatje of een heerlijke maaltijd. Een ruimte waar vrijwilligers dag in dag uit, aanwezig zijn en voor iedereen een luisterend oor hebben.

Wilt u meer informatie neem contact op met Nellie Ehren (06-14417082) nellie@wilskrachtwerkt.nl