Over ons

Stichting Wilskracht Werkt is een sociaal, maatschappelijk initiatief. De stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets kunnen en mensen die iets nodig hebben. Daarom bemiddelt het tussen vrijwilligers en bewoners met een hulp- of ondersteuningsvraag, op laagdrempelige, preventieve en ondernemende wijze. Uitgangspunt blijft dat bewoners zelf verantwoordelijkheid blijven dragen voor zichzelf en hun omgeving. Want met een beetje hulp kan iedereen meedoen!

We hechten veel waarde aan elkaar ontmoeten en samenwerken. Samen maken we afspraken hoe we de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. Hierbij gaan we uit van de kracht van bewoners. We bundelen krachten waar dat kan en werken kleinschalig en op maat waar nodig. In het netwerk Gezond010 verwachten wij dat te vinden, maar denken wij zelf ook bij te kunnen dragen; we denken andere organisaties te kunnen inspireren met onze ervaring en kennis.


Wat draagt Wilskracht werkt concreet bij aan het netwerk?

Wij kennen de Rotterdammers en weten hen te inspireren om vrijwilliger te worden van onze projecten. Om de zelfredzaamheid van de inwoners van Rotterdam te verhogen, lopen door heel de stad verschillende projecten. We springen in op de knelpunten die zich voordoen in onze maatschappij. Met al onze projecten kunnen we partners inspireren.

Ondernemend
Stichting Wilskracht Werkt is een sociale, maatschappelijke onderneming. We werken laagdrempelig, preventief en ondernemend. Bewoners dragen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving.

Verbindend
Wilskracht Werkt spoort bewoners aan om actief deel te nemen aan de samenleving. We verbinden actieve bewoners aan bewoners die hulp nodig hebben. We gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. Ieder mens heeft talenten en is uniek. Ons motto is: Meedoen in de samenleving voor iedereen!

Betrokken
Wilskracht Werkt stimuleert mensen zelf nieuwe kansen, mogelijkheden en oplossingen te bedenken. Zelfredzaamheid van bewoners en deelname aan de maatschappij zijn de basis voor al onze activiteiten en diensten. Hierbij staan eigen kracht en regie van de bewoner centraal.

Wilskracht Werkt staat dichtbij mensen, verbindend en ondernemend. We zijn een laagdrempelige organisatie. We denken in kansen en mogelijkheden. We gaan uit van eigen kracht van mensen.

Als het moet bewandelen wij ongebaande paden. Zo ontstaan er nieuwe netwerken die daadwerkelijk het verschil kunnen maken. Dankzij onze projecten komen verborgen talenten boven en gaan mensen met meer zelfvertrouwen de toekomst tegemoet.

Wij geloven in de kracht van samenwerken. Samen met partnerorganisaties, elk met hun deskundigheid. Samen staan we sterker. Meer weten over samenwerken met Wilskracht Werkt? We zijn benieuwd hoe we elkaar kunnen versterken.

Benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?

Onze partners