Schiebroek

Hieronder vind je een overzicht van alle diensten die wij op dit moment aanbieden in de wijk Schiebroek.

Sociale Benadering

De Social Trial Rotterdam is onderdeel van een landelijke beweging waarbij gedurende vier jaar nieuwe zorgstandaarden voor mensen met dementie en hun naasten worden neergezet. We ondersteunen hen volgens de Sociale Benadering Dementie (SBD). Samen kijken we waar zij behoefte aan hebben en zoeken we naar bijbehorende, passende oplossingen.

De Thuisexpress

Thuisexpress biedt zorgvragers persoonlijke ondersteuning op afroep op het moment dat dit echt nodig is. Voor VGZ-verzekerden biedt Thuisexpress kortdurend huishoudelijk hulp en ondersteuning na een ziekenhuisopname wanneer er geen WMO-ondersteuning is en niemand in de eigen omgeving om de verzekerde thuis te helpen. Wanneer een verzekerde WMO-zorg ontvangt, kan die zorg tijdelijk opgeschaald worden en is de inzet van Thuisexpress niet nodig.