In Noord zijn wij actief met de boodschappen Plusbus en het Buurtuitzendbur0.

Buurtuitzendburo 

Door onze ruime openingstijden is het makkelijk om binnen te lopen. Er zijn veel verschillende ondersteuningsmogelijkheden  op één punt. Waardoor de ouderen die naar de Buurtkamer komen ook andere vragen kunnen stellen. Deze worden dan ook beantwoord of er wordt goed doorverwezen. Wij doen actief in het wijknetwek en weten de weg naar voorzieningen en de zorg.

Wij koppelen de vraag aan de mogelijkheden van vrijwillige inzet. Bijvoorbeeld met de Buurtbuddie. 

Buurtbuddie 

Onze Buurtbuddies zijn er voor buurtbewoners. Helpen bij boodschappen doen, huiswerkbegeleiding ondersteuning bij het ICT gebruik of gewoon gezellig op de koffie.  

De ondersteuning van de Buurtbuddie is gericht op ondersteuning bij de eigen zelfstandigheid en gezelschap. Zeker de intensieve begeleiding bij het boodschappen doen wordt door veel bewoners gezien als een belangrijke factor bij het zelfstandig thuis blijven wonen. 

Buurtscoot 

Het doel van de Buurtscoot is mensen te ondersteunen bij het mobiel blijven. Daartoe ondersteunen we bewoners die fysieke beperkingen ervaren. Door het gebruik van de Buurtscoot kunnen zij er op uit naar de winkel, het park of op visite. De Buurtbuddie kan de Buurtscoot brengen en halen, uitleg geven en met de deelnemer meelopen of fietsen.

 

Neem contact met ons op: info@wilskrachtwerkt.nl of bel ons 06-5759070

Of kom gewoon eens langs!

Van Tijenflat
Abraham Kuyperlaan 38
3038 PL Rotterdam