Invoering Servicepas per 1 april 2016

Zowel onze huidige, toekomstige hulpvragers als onze samenwerkingspartners willen wij graag op de hoogte stellen van een noodzakelijke verandering betreffende onze dienstverlening.

Hoewel wij trachten zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier te helpen met onze diverse projecten, en hierbij het kostenaspect voor onze klanten zo laag mogelijk trachten te houden, zien wij ons genoodzaakt een verandering door te voeren.

Tot op heden werd er slechts een symbolisch bedrag gerekend wat grotendeels ten goede kwam aan onze vrijwilligers zoals training, opleiding en attenties in geval van ziekte.

De servicepas is 1 jaar geldig vanaf ingangsdatum. Hiermee is het geen enkel probleem om later in het kalenderjaar cliënt te worden.

Tevens geeft deze servicepas toegang tot diverse projecten van Wilskracht Werkt, zoals de Buurtbuddie, de Buurtscoot en de BoodschappenPlusbus in alle wijken waar deze projecten actief zijn.

Met de servicepas zijn  direct een paar voordelen te benoemen:

  • 1 jaarbijdrage voor diverse diensten
  • Lagere tarieven voor vaste cliënten ten opzichte van incidenteel gebruik
  • Servicepas is echt een jaar geldig
  • Voorrang bij de serviceverlening

Wij gaan ervan uit dat we op uw begrip kunnen rekenen zodat ook in de toekomst onze dienstverlening voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijft.