Slider-A

Wilskracht werkt

wat ons versterkt
Slider-F

Wilskracht werkt

wat ons versterkt
Slider-B

Wilskracht werkt

wat ons versterkt
Banner-4

Wilskracht werkt

wat ons versterkt

Meedoen is ons motto! Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

Wilskracht Werkt

Wilskracht werkt is een deelnemersorganisatie die zich inzet voor Rotterdammers. Meedoen is ons motto! Bij ons kun je meegaan, meedoen, meewerken en meemaken! Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet mee kunnen in de maatschappij, hulp krijgen. Samen met bewoners maken wij ondersteuning in de buurt mogelijk. Wilskracht Werkt fungeert als een koppeling tussen mensen die iets kunnen en mensen die iets nodig hebben. Dit gebeurt door gericht vrijwilligerswerk, kleinschalig georganiseerd op het gebied van welzijn en zorg. Op deze manier zijn we allemaal actief en nemen wij deel aan een groot collectief.

Laatste Nieuws

Missie

De impliciete missie van Wilskracht Werkt is het bijdragen aan een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Iedereen kan meedoen en zijn of haar talenten benutten op de zelfgekozen plek. Wilskracht Werkt wil graag bewoners inspireren, activeren en laten participeren in de samenleving.

Visie

Vanwege de vergrijzing, naderende krapte op de arbeidsmarkt, bezuinigingen en minder bemoeienis van de overheid wordt van bewoners meer zelfredzaamheid gevraagd. Daarvoor is het nodig dat iedere burger participeert in de Rotterdamse samenleving. Diegene die dat nog niet of onvoldoende doen, ontvangen van onze professionals de benodigde ondersteuning. Op termijn kunnen de deelnemers geheel of gedeeltelijk met tijdelijke of langdurige ondersteuning aan de slag. Iedere deelnemer is een uniek persoon door zijn of haar achtergrond. Zij vormen de inspiratiebron voor al onze projecten.